wa beperkt casco

wa beperkt casco

Een WA verzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een vrachtwagen.

Deze verzekering dekt : het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met een vrachtwagen toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht. Schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen.

Wa Beperkt Casco

Deze verzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco vrachtwagenverzekering, WA Extra vrachtwagenverzekering en WA-mini casco vrachtwagenverzekering. Schade aan de vrachtwagen is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

  • brand en blikseminslag
  • diefstal, joyriding en verduistering
  • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
  • botsing met loslopende dieren en vogels
  • ruitbreuk.

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt gewoonlijk geen eigen risico. Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding.

Als schade aan de vrachtwagen ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als allrisk verzekering).

wa beperkt casco vrachtwagenverzekering

Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

Doelgroep verzekeringen

Eigenaren van vrachtwagen , bedrijfsauto’s.

Premie vrachtauto

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

  • gewicht van de vrachtwagen;
  • consumentenprijs of dagwaarde van de vrachtwagen;
  • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
  • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
  • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit Roy data

Bijzonderheden

Als u premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval u schade heeft toegebracht aan derden.

Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan je vrachtwagen door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.